Termeni si Condiții

Termeni si Condiții

 

Termeni si Condiții

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii si conditiile generale de vanzare (in cele ce urmeaza TCGV) se vor aplica tuturor vanzarilor de produse ale SC  KOJA TEXTIL  SRL, prin intermediul magazinului virtual www.kojaconcept.com catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

In acest TCGV, urmatorii termeni vor insemna:

 • „Cumparator”:persoana care emite o Comanda.
  • „Vanzator”: societate comerciala SC  KOJA TEXTIL  SRL cu sediul social in Municipiul Iaşi,Str. Viticultorilor I Nr. 8, parter,, Județ Iaşi, CUI: 46128491
   NR : J22/1648/16.05.2022.
  • „Produse”: orice produs ce se gaseste pe magazinul online www.kojaconcept.com si care urmeaza a fi livrat de catre Vanzator Cumparatorului.
  • „Comanda”: un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Produsele iar Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Produse si sa faca plata acestora si a transportului, acolo unde este cazul.
  • „Contract”: o Comanda confirmata de catre Vanzator.
  • „Drepturi de proprietate Intelectuala” (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • „Specificatii”: toate specificatiile si/sau descrierile Produselor asa cum sunt precizate in comanda.

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice pe siteul www.kojaconcept.com, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile sale specifice
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
3) TCGV

Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail).

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

4.1 Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in Comanda si va livra Produsele care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
4.2 Informatiile prezentate pe site-ul vanzatorului, au caracter informativ si sunt documentate sau modificate de catre Vanzator conform fiselor livrate de Producator.

4.3 Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

Articolul 5 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la Vanzator.

Articolul 6 – CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.

Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Articolul 7 – Livrare

Produsele vor fi livrate conform informațiilor stipulate pe pagina LIVRARE SI RETUR.Daca produesele au fost livrate de catre Vanzator iar receptionarea acestora de catre Cumparator se face cu intarziere din cauza firmei de curierat, Vanzatorul este degrevat de orice vina.

Articolul 8 – FACTURARE – PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. Factura va fi livrata prin e-mail la adresa specificata, dupa efectuarea platii urmand a gasi factura originala in colet.

Articolul 9 – MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

Articolul 10 – RETUR PRODUSE

Produsele comandata de pe www.kojaconcept.com pot fi returnate in ambalajul original in termen de 14 zile de la receptionarea coletului. Produsele ambalate individual trebuie sa aiba ambalajul intact, la fel ca si produsele sterile.Nu se accepta la retur produse ce au fost utilizate sau au ambalajul deteriorat.

Produsele pentru retur se vor trimite catre SC  KOJA TEXTIL  SRL,  Municipiul Iaşi, STR GARABET IBRAILEANU NR 8A, Județ Iaşi, , costurile de transport fiind suportate de catre dumneavoastra. Returul sumei platite se va face prin transfer bancar, in momentul livrarii fiind necesar a se atasa si datele contului bancar.

Articolul 11 – RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la ambalarea, manipularea, transportul, depozitarea sau livrarea Produselo si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.

Articolul 12 – RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

Promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil.

Articolul 13 – FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Articolul 14 – LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 20 – PREVEDERI DIVERSE

Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, numite prevederi nu vor fi aplicate si Partile de vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale.

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Partile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.